ERMƏNİZM FAŞIZMİN ƏN YÜKSƏK MƏRHƏLƏSİDİR – YAXUD, MİLLƏT QANSIZ YAŞAYA BİLMİR

Dünyada mövcud olan 11 hava iqliminin 9-na malik olan Azərbaycan zəngin təbiətə, fauna və floraya malikdir. Bu isə dünyada mövcud olan 9 yaxşı nə varsa, eləcə də yaxşı “İnsanın” olduğu məkandır anlamını verir ki, belə bir məkan dünyaya nələr bəxş edə bilməz?!

Azərbaycan günbə-gün inkişaf edərək dünya iqtisadiyyatına öz töhfəsini verir. Ölkəmiz varlanaraq tərəqqi edir, çox gərəkli layihələri həyata keçirir.

Azərbaycanda həyata keçirilən çox cürətli uzaqgörən siyasət tezliklə Azərbaycanı Dünyanın ürəyinə, ən arzuolunan dövlətinə çevirəcəkdir.

Hər sahədə uğurlar göz qabağındadır. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə Dövlətimizi daha böyük uğurlar gözləyir. Coğrafi mövqeyimiz bütün qapıları üzümüzə açır. Olsun ki, bir anda böyüyüb 60 milyonluq dövlətə çevrilək. Azərbaycansız regionda iri layihələrin gerçəkləşdirilməsi qeyri-mümkündür. Yaxın gələcəkdə Azərbaycan Asiyanı Avropa ilə birləşdirəcək, dünyaya öz töhfəsini verəcəkdir. Düzdür bu layihələrdə Gürcüstanın da əhəmiyyətli rolu var. Lakin Ermənistan qabaqgörənlik etmiş olsaydı bu layıhələrdən öz payını ala bilərdi. Azərbaycanı isə heç bir dövlətlə əvəz etmək mümkün deyildir. Eləcə də digər layihələrdə.

Lakin əsl günəş o vaxt parlayacaq ki, Azərbaycanın  heç bir dövlətə ehtiyacı olmayacaqdır. Öz tarixi torpaqlarımız olan Mehrini, Qafanı, Zəngəzuru, Göyçəni, Şəruru və digər torpaqlarımızı özümüzə qaytarmaqla Naxçıvan istiqamətindən hər bir layihəni reallaşdirmaq mümkün olacaqdır. O gün yəqin ki, uzaqda deyil. Çünki düşünməyi bacaran, ağlı başında dövlətlərin də buna ehtiyacı var. Və daha böyük sevinc İrəvanı geri alanda olacaqdır. Yəqin ki, çox surprizlər gözlənilir.

Bəs, dünya birliyində sürətlə iç üzü açılan, simasızlaşan erməni kimdir? Allahın xoşu gəlməyən ermənilər yurdsuz-yuvasız, tabor şəklində köçkün kimi yaşamış kökü bilinməyən bir tayfadır. Lakin böyük yaradanın onlara bəxş etmiş olduğu böyük “qabiliyyət”, – fitnə, fəsad, riyakarlıq, yaltaqlıq, tərbiyəsizlik, türklərdən döl almaları və i.a. bu kimi xüsusiyyətləri sayəsində heç də sirr deyil ki, müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif idarəçilik zamanlarında birinci şəxslərin xoşuna gələrək iri məzhəb – vəzifə sahibi ola biliblər. Dünənə kimi də belə olub, çox təəssüflər ki, bu gün də onlar mövcuddur.

Elə bu da onların dövlət qurmalarına, yerləşdirilmələrinə rəvac verib, gətirib çıxarıb.

Dünya dövlətləri, ələxsus Rusiya  və İran ermənilərin təəssübkeşliyini çəkərək məskunlaşmalarına canfəşanlıq göstərmiş, I Pyotrun vəsiyyətinə, Leninin və digərlərinin layihələrinə söykənərək xeyirxah, sadəlöv, İslam ölkəsi, xalqı olaraq Azərbaycanı seçərək, münbit şərait yaradaraq, bu mənfur, xəstə milləti Azərbaycana daşımış, məskünlaşdırmış, zorla verilmiş 9000 km2 sahədə süni bir Ermənistan dövləti yaratmışlar ki, bunun da 100 illiyi yaxınlaşır.

Hər cür alçaqlığa hazır, çörəyi dizi üstə olan millət daim köçkün həyatı sürdüyündən heç bir adət-ənənəsi, mətbəxi, kökü, musiqisi, folkloru, milli mənəvi dəyərləri olmadığından zaman-zaman qədim, zəngin tarixə malik xalqımızın nələri varsa, hətta ad, soyada kimi yaxşı nə varsa mənimsəməyə başlamışdır və bu gün də davam edir. Özlərinin tarixi olmadığından xalqımızın tarixini belə süni təkmilləşdirərərk – özlərininkiləşdirmişlər.

Ermənilərin isə necə köçürülməsini, hansı zamanda gəlmələrini, özləri də yaxşı bilir, tarixçilər də, dünya xalqları da. Sadəcə bunu bu gün heç kim qəbul etmək istəmir. Arxivləri açmaq, tarixi materialları, xəritələri ortaya qoymaq kifayətdir ki, bu yeriyən yalan öz sübutunu tapsın. Erməni atasını tanımayan uşaq kimidir. Öz olmayan kökünü bizlərə calamaq, mədəniyyətimizi və s. mənimsəmək istəyir ki, bu da heç cür uyuşmur, alınmır, çünki calaqdır.

Erməni xisləti əsasən heyvani, deyərdim ki, vəhşi-yırtıcı goreşəni, çaqqalı xatırladır.

Ermənilərin qaniçən, ləyaqətsiz, nifrətə layiq, yer üzündən silinəsi bir millət olduqları haqda dünyanın mütəfəkkir, tanınmış şəxsiyyətləri, hətta ermənilərin içərisindən çıxmış işıqlı insanlar dəfələrlə yazaraq öz dəyərli fikirlərini söyləmiş iç üzlərini açaraq alçaqlıqları haqda sözlərini demişlər.

Bəs Dünya Dövlətləri Ermənistandan nə istəyirlər? – nə gözləyirlər?; – nə etmək istəyirlər?!

Bir qrup yırtıcı, vəhşi, avantürüst, qəsbkar erməninin ziyanını, sabah işıqlı, ziyalı erməni mütəfəkkirləri, eləcə də milləti çəkəcəkdir. Onlara fitnə verən, fəsad törədən, arxalarında duranlar sabah özləri peşiman olacaq və geri çəkiləcək. Ağıllı olub gələcəyi görərək nələr baş verəcəyini anlamaq lazımdır.

Azərbaycan artıq nə keçmişdəki dövlət, nə dəki, xalqdır. Artıq inkişaf etmiş, qüdrətli və yuxudan oyanmış xalq – Dövlətdir.

Bunu ermənilər və onlarla yanaşı dünya Dövlətləri də dərk etməlidirlər. Bu gün ermənilərdən silinib atılan əşya kimi istifadə edənlər sabah onları zibil qabına atacaqlar.

Hələ gec deyil. Ziyalı, işıqlı ermənilər bu gün ayılaraq tarixin üzünə şax baxmalı və öz keçmişlərini etiraf edərək gələcəklərini düşünməli, milləti süni dövlətlərini xilas etməlidirlər. Yoxsa Qarabağ da və hətta İrəvan da əllərindən çıxacaq. Çox istəyən, azdan da olur, deyiblər. Düşünün…

Dünya dövlətləri münasibəti xaçpərəst, yaxud müsəlman olmağa, inama görə deyil reallığa, insaniyyətə, haqq – ədalətə soykənərək qurmalıdırlar, reallıq isə göz qabağındadır. Azərbaycan İslam ölkəsi olmaqla dünya ilə ayaqlaşacaq qədər mədəni, sivil, zəngin, qədim tarixə, mədəniyyətə, tolerant, inkişaf etmiş, yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngin, heç bir dövlətdən geri qalmayan, kübar – aristokrat cəmiyyətə malik Dövlət-Xalqdır.

Öz yerini dünyada ilbə-il yüksəldərək möhkəmləndirən, layiq olduğu pilləyə doğru addımlayan ölkəmiz ən zirvədə öz layiqli yerini tutacaqdır. Nəticə çıxarmağın, mizan – tərəzinin  vaxtıdır.

Arxalı köpək qurd basar, – deyiblər.  Dünyanın fitnəkar aqressiv ölkələri öz əllərini  Ermənistandan çəksinlər və onda görərlər ki, Qarabağın və hətta İrəvanın boşaldılması üçün cəmi bir neçə saat vaxt kifayət edər. Qüdrətli Azərbaycan ordusu üz-üzə öz sözünü kişi kimi deməyi bacarar.

Çox təəccüblüdür. Ermənistan nə Dünyaya, nə də ki, Rusiyaya heç vaxt yaxşı heç nə verməmiş, yaxşı bir iş görməmişdir. Əksinə terrorlar törətmiş, araqarışdırma, təxribatçılıqla məşğul olmuş, donorların valyutalarını mənimsəmiş, daim ziyan vurmuşdur.

Azərbaycan isə 100 illərdir ki, Rusiyaya neftini, pambığını, ipəyini, üzümünü, şərabını, xalçasını, meyvə-tərəvəzini, insanların potensialını və, və, və, … verir. Və bu gün də Azərbaycan bu xeyrxah əməlini davam etdirir. Rusiyanın həyatında Azərbaycanın və azərbaycanlıların böyük rolu var.

1941-1945-ci il Böyük Vətən Müharibəsində Azərbaycan 3.4 mln nəfər əhalisinin 640 000 nəfərini müharibəyə göndərərək 5 diviziya; 22 fevral 1942-ci ildə 416 Taqanroq; 402 Odessa, 396; 223 Yuqaslaviya və 77 Polşa-Çexoslavakiya divizyalarını yaratmış, xalqımızın nümayəndələri mərdlik göstərərək rəşadətlə vuruşmuş, onlardan 300 000 nəfərdən artığı, o cümlədən dayım Vəliyev Bayram Əbdürəhman oğlu həlak olaraq geri qayıtmamış, 127 nəfəri misilsiz, əfsanəvi qəhrəmanlıqlarına görə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına, 500 nəfəri Şərəf Nişanı Ordeni, 170 000 nəfəri İgidliyə Görə Medalı, Şöhrət Ordeni, Qırmızı Bayraq Ordeni və s. layiq görülmüşlər.

Azərbaycanlılardan ibarət diviziyalar döyüşə-döyüşə Berlinə kimi getmiş, leytenant Məcidov və 4 əsgəri ilk olaraq Qələbə Bayrağını Berlinə sancmışlar.

Fransada 1000 nəfərlik, Yuqoslaviyada  600 nəfərdən artıq azərbaycanlılardan ibarət partizan dəstələri şücaətlə vuruşmuş, düşmənə əks zərbələr endirərək orduya köməklik etmişlər. Azərbaycanda 130 növ silah-sursat hazırlanmış, neftin 80%-i,-75 mln ton; yanacağın 90%-i-22 mln tondan artığı; Bakıdan getmiş; 125 vaqon isti paltar; 1.6 mln vacibli əşya; 15 kq qızıl, 952 kq gümüş, 320 mln rubl pul, – (Səməd Vurğunun şəxsi vəsaitindən 20 000 rubl) köməkliyi olunmuş, 4 il müharibədə 500 min nəfərdən artıq yaralı əsgər Bakıda müalicə olunaraq yenidən cəbhəyə göndərilmiş, 50 min nəfər azərbaycanlı donor, ələlxüsus qadınlar 34 000 tondan artıq qan vermiş; azərbaycanın həkim, tibb personalı məhrumiyyətlər, çatışmamazlıqlar içərisində yorulmadan gecə-gündüz çalışmış, hətta azyaşlı və yeniyetmələr belə öz güclərini əsirgəməmişlər. Xaricdən alınmış tank –texnika İran və oradan da Azərbaycan vasitəsilə keçirilərək cəbhəyə çatdırılmışdır ki, bu da coğrafi mövqeyinə və əhəmiyyətinə baxsaq misilsizdir.

Hər şey cəbhə üçün – hər şey Ana vətən üçün, – deyən xalqımız yeniyetməsindən tutmuş, ahıl yaşlısına kimi yorulmadan gecə-gündüz çalışaraq cəbhəni ərzaqla, isti geyimlə, əlcəklə təmin etmiş, siyahiya gəlməz qədər çoxsaylı hər bir əlindən gələn köməkliyi əsirgəməmişdir.

Və ən nəhayət Azərbaycanın göndərmiş olduğu neft və yanacaq nəinki Rusiyanı – Azərbaycanı, dünyanı faşizmdən xilas etmişdir. Bakı yeganə şəhər olmuşdur ki, 3 qat müdafiə sistemi qurulmuşdur. Lakin qısqanclıqdan Bakıya “Qəhrəman şəhər” adı verilməmişdir.

Professor Yusif Məmmədəliyev yüksək oktanlı yanacaq əldə etmişdir ki, bu da aviasiyada – təyyarələrin uçuşunda və eləcə də digər sahələrdə qələbə demək idi. (Lakin Yusif Məmmədəliyevi qısqanclıqdan və erməni təxribatı sayəsində Nobel mükafatı almağa qoymadılar)

Bilib anladığıma görə Hitler Almaniyasının məğlubiyyətinin bir nömrəli səbəbi yanacaq çatışmamazlığı, tank və texnikaların günlərlə, həftələrlə yanacaqsız qalması olmuşdur. Bu isə 100% Rusiyanın qələbəsinə səbəb olmuşdur. 27 milyonu SSRİ dən olmaqla 57 milyon nəfərin həlak olduğu müharibədə qələbənin yeganə səbəbinin Bakı, Azərbaycan olduğu aşkarlıqla görünür.

Xalqımızın heç bir ölçüyə gəlməz qədər böyüklükdə xidmətinin, zəhmətinin “dəyəri” heç də çox gecikmədən 1947-ci ildə verildi. İnsanlığın qatı düşməni Mikoyanın təklifi ilə İ.Stalin Qərbi Azərbaycandakı həmvətənlərimizi öz tarixi, ata-baba torgaqlarından deportasiya edərək məhvə sürüklədi. Hansı ki, həmin ağrı-acını xalqımız bu gündə yaşayır.

Ermənilər isə həmin illərdə Hitler Almaniyasının qələbəsi naminə nökərçilik edərək hər cür canfəşanlıq etmiş, 33 leqioner erməni vzvodu yaratmışlar. Erməni leqionerləri Sovet Ordusuna daim arxadan zərbə endirmişlər.

Ermənilər dünyanın bir çox dövlətlərində, o cümlədən onlara daim himayədarlıq edən Rusiyada vaxtaşırı terrorlar həyata keçırıblər və keçirirlər. Özünüz baxın, ABŞ – da, Türkiyədə, Fransada, Rusiyada, Azərbaycanda və i.a. ölkələrdə. Baxmayaraq ki, əksər ölkələr onlara dəstək olur, hər cür köməklik göstərirlər, onlar yenə də öz əməllərindən xislətlərinə uyğun istifadə edirlər. Onlar Xocalıda – Azərbaycanda soyqrım törətməkdən belə çəkinmədilər.

Azərbaycanlıları işgəncə verərək, öldurərək son nəfərinə kimi öz doğma yurdlarından qovub çıxartdılar.

Bu gün Ermənistanda rus, yunan, aysori, kürd milli azlıqları yaşayırlar ki, onlar üçün də heç bir şərait yaradılmır. Bunu isə bütün dünya görsə də göz yumur. Azərbaycanda isə yaşayan çoxsaylı milli azlıqlara hər cür şərait yaradılmışdır.

Ermənizmi – faşızmin ən yüksək mərhələsi hesab etmək olar.

Biz SSRİ – ni, Rusiyanı özümüzə dost, Ana-Vətən, böyük qardaş hesab etmişik. Amma təəssüflər olsun ki, bizə bu qədər qiymətsiz əvəzolunmaz xidmətlərimiz müqabilində SSRİ – Rusiya ögey övlad kimi baxmış, eləcə də öz buz kimi soyuq münasibətilə təəccübləndirmişdir.

Azərbaycan dünyaya və SSRİ-yə vermiş olduğu tarixi şəxsiyyətləri ilə qürur duya bilər. Nəriman Nərimananovun; Yusif Məmmədəliyevin; Topçubaşovun; Mirəsədulla Mirsadiqovun; Üzeyir Hacıbəylinin; Niyazinin; Müslüm Maqomayevin; Polad Bülbüloğlunun; Kərim Kərimovun və digər çoxsaylı şəxsiyyətlərin, o cümlədən SSRİ məkaninda böyük vəzifə – məzhəb sahibi olmuş, dünyanın ən fenomenal siyasətçısı, dahi Heydər Əliyev cənabları ilə Xalqımız – Dövlətimiz yalnız fəxr edə bilər. Dünyaya vermiş olduğumuz mütəfəkkir, ədəbiyyatçı, sərkərdələrimiz sayagəlməz qədərdir.

Böyük Niyazi Leninqrad Simfonik Orkestrinə rəhbərlik edərək Dünya səhnələrində Qara Qarayevi; Fikrət Əmirovun; Üzeyir Hacıbəylinin; Müslüm Maqomayevin əsərləri ilə SSRİ – ni dünyada təbliğ etmişdir.

Azərbaycan dünəndə, bu gün də ilk neft ölkəsi olaraq dünyanı qismən neft və qazla təmin edir. Dünya sivilizasiyasına öz qədim və əvəzsiz mədəniyyəti, incəsənəti, ədəb-ərkanı ilə öz töhfəsini verir, öz tarixi rolunu oynayır, öz mənəvi dəyərləri, nümunəvi ailə modeli, xeyirxahlığı, tolerantlığı və dürüstlüyü ilə bu gün də dünyanı zənginləşdirir, paklaşdırır. Azərbaycançılıq modeli dünya üçün nümunəyə çevrilmişdir.

Avropa və s. ölkələrdə qadın və kişi bərabərliyi, qadınlara seçki hüququ verilməsi, parlamentə seçkilər barədə qanun 1946-cı ildə olunubsa, bundan da mükəmməl qanunlar Dünyada ilk parlament respublikası olan Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin parlamentində1919-cu ilin iyul ayinda, eləcə də ölüm hökmünün ləğvi və digər bu kimi humanist, insani qanunlar qəbul olunmuşdur.

Dünyaya bu qədər töhfələr bəxş etmiş, amalı yalnız xeyirxahlıq, dostluq, İnsanlıq olan bir ölkə – Diyar haqda necə pis düşünmək olar?! Kimə, nələrə xatir?! Yararsız bir xalq, dövlət olan ermənilər naminə bu qədər ikili standartlara, qanunsuzluğa, haqsızlığa getmək olarmı?!

Bəs ermənilər dünyaya nə verib? Və verir?! Yuxarıda qeyd etdiyim kimi yalnız terror, təxribat,arxadan zərbə, pislik, ölüm, qan və sui-istifadə.

2017-ci ilin iyun ayında Fransada həbs edilib zərərsizləşdirilmiş qadın qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan erməni qruplaşması vaxtaşırı Dünyanın ən iri bir çox dövlətlərində Dünya Birliyinə irimiqyaslı, ölçüyəgəlməz zərbələr vuran dəstələrin cuzi bir hissəsidir. Bəs onda necə olur, nəyə görə bu satqın, qaniçən millətə bu cür atalıq qayğısı göstərilir. Haqsızlığa, ikili standartlara nə vaxt son qoyulacaq?!

Ayılmağın, tərəziyə qoyulmağın vaxtıdır. Dost seçəndə yaxşısını seçmək, dürüst olmaq lazımdır. Haqsızlıq yaxşı iş deil.

Katalizator, terrorist erməninin yaxşı bir əməli yoxdur ki, onlara da himayədarlıq oluna. Azərbaycandan faydalanıb erməniyə arxa durmq olmaz. Haqqın tərəfində olmaq lazımdır. Onlara nə qədər kömək etmiş olsanız da əlinizi çəkən kimi ilk zərbəni Sizə vuracaqlar.

Azərbaycanda gözəl atalar məsəli var, “qonşadan gələn öyün olmaz, olsa da vaxtında olmaz”.  Erməni oliqarxlarının, donor ölkələrin yadlarına düşəndə üstlərinə atdıqları bir parça pulla heç bir yerə gedib çıxmaq olmaz. Dediklərimin sübutu göz qabağındadır. Erevanda vaxtaşırı insidentlər baş verir. Başqa cürə də ola bilməz.çünki, bütün mexanizmləri pozulub.

Kimlərin ermənistandan nə gözləntisi varsa, əbəsdir. Daha qorxulu bir məsələ də aramızda yaşayan, hətta erməni olduqlarını unutduğumuz dayısı ermənilərdir ki, Milli Təhlükəsizlik Xidməti İdarəsinin rəisi, Milli Qəhrəman,  general – leytenant Mədət Quliyevin dediyi kimi 1988-1990-cı illərdən formalaşmış cəsusluq məktəbidir ki, onlara əhəmiyyət verməmişik, onlar isə digərlərinə də maraq yaradaraq ətraflarına cəlb edərək, respublikamıza daim zərbə vurur, zəiflətməyə çalışırlar.

Vətən anlayışı bilməyən, erməni dəyirmanına su tökərək tək özlərinə deyil, ailələrinə, qohum-yaxınlarına ləkə gətirərək çirkaba atırlar. Onların hər biri, onların himayədarları, xaricdən onlara köməklik üçün uzanan əllər düşünməyin ki, əməlləriniz cəzasız qalacaqdır. Hər birinizin əlləri elə yerindən kəsiləcəkdir ki, əcdadınıza da dərs olsun.

Haqq Xalqımızın – Dövlətimizin, Vətənimizin tərəfundədir.

Böyük ümidlə deyirəm ki, az qalıb, işğal altındakı və digər vaxtı ilə verilmiş torpaqlarımızı geri alaraq Qələbə bayrağımızı sancacaq, Zəfər Himnimizi oxuyacağıq.

İnşaallah o gün yaxındadır.

 

Müəllif Qorxmaz Səmədov              15.04.2017

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir